Overblijven

 

Overblijven op  o.b.s. De Zandloper  
Kinderen kunnen tijdens de middagpauze tegen een kleine vergoeding (€ 0,50 per keer) op school blijven eten. Er kan een strippenkaarten van € 10,00 gekocht worden. Deze kaarten worden door de overblijfouder afgestempeld en gaat weer met de kinderen mee naar huis, zodat ouders op de hoogte blijven wanneer er weer een nieuwe kaart aangeschaft moet worden.
 
Bij inschrijving krijgen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier voor het overblijven van de kinderen, een algemeen informatieformulier over het overblijven, opgesteld door Stichting Bijeen en informatie over de organisatie op De Zandloper.
 
Daarnaast worden de ouders/verzorgers  geïnformeerd over de opgestelde overblijfregels en met de kinderen worden de regels met regelmaat besproken.
 
Het overblijven wordt geregeld door een groep ouders waarvan één de coördinatie heeft. De overblijfouders  krijgen een kleine vrijwilligers vergoeding.
 
Van 12.00-12.30 uur vindt het overblijven plaats.
Om 12.30 uur zijn ook de kinderen die niet overblijven weer welkom op het plein/op school en heeft één van de leerkrachten pleinwacht.
Om 12.45 uur gaat de bel  voor de aanvang van de middaglessen.